2009-06-22 17:27 #0 av: johan-ahlback

Vare sig du köpt United eller kör med Nations så måste du skapa ett konto när du startar upp spelet första gången.

Välj ett login och ett lösen sen klickar du på dig vidare och väljer land och skriver din email adress så är det klart och du kan börja köra. Men det finns vissa saker du kan göra för att piffa upp ditt namn.

Om du klickar på profile och sen på ditt namn så kan du andra det hur du vill (inloggningsnamnet ändras inte). Det finns ett inbyggt stöd i trackmania för specialtecken, färg koder och formateringskoder.

Specialtecknena hittar du här: specialtecken

Formateringskoder.
Formateringskoder använd för att ändra hur texten ska se ut. Man kan till exempel göra texten kursiv eller större. Man kan även kombinera olika koder. För att säga till Trackmania att man ska använda en kod använder man $ (dollartecken) innan. Här är en lista över alla koderna:
$i: Kursiv text
$s: skuggad
$t: stora bokstäver
$w: större mellanrum mellan bokstäverna
$n: mindre mellanrum mellan bokstäverna
$m: återställer mellanrummen till normal
$g: original färgen
$z: återställer allt
$: för att skriva "tiny_mce_markerquot;
$o: fet med med mellan stort mellanrum mellan bokstäverna .
$h: en länk till manialinks.
$l: en länk till en hemsida.
exempel:
$l[http://www.sida.se/]namnet på sidan$l
eller $lwww.sida.se$l
(det första exemplet ger en länk med ett annat namn och det andra exemplet visar hela länken)
$000-$fff ger fäger.

Färger.
Färgkoderna består av tre tecken och de står för Röd Grön Blå. Varje tecken står för alfa kanalen i varje färg där 0 är så mörkt det går och f är så ljust det går. Det betyder att $000 blir svart (alla färgerna avstängda) och $fff blir vitt (alla färgerna på). Om man vill ha en vanlig röd färg skriver man $f00 (röd är helt öppen och grön och blå är stängda). Kanalerna går att blanda med varandra. Så om man vill ha en stark gul färg skriver man $ff0 (röd och grön blandas medan blå är avstängd). Grått får man genom att använda tre likadana tecken till exempel $ccc. Skalan för hur mycket en kanal ska vara öppen går så här (från mörkast): 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 a b c d e f.

Vill man ha ett namn som skiftar i färg från början till slut så använder man olika koder i namnet. Till exempel från svart till vitt: $000F$333e$666r$999e$cccn$eeey$fffl. Notera att jag hoppar tre steg istället för att skriva från 0 till f. För det är onödigt att göra mindra hopp för det syns knappt. Dock kan man göra mindre hopp om man har ett långt namn.

Det var allt om namnet i tm
3...2...1...GO!